AUTOGRAF - tidsskrift for ny musik

Autograf er et blad om den ny musik i almindelighed og den ny kompositionsmusik i særdeleshed. Reaktioner og indlæg er meget velkomne, helst på diskette. Autograf udkommer fire gange årligt. Abonnementsprisen er 100 kr. for et år. Medlemmer af AUT modtager gratis Autograf med posten. Autograf støttes af Statens Musikråd.

Redaktion: Jens Voigt Lund, Ditte Rasmussen, Lasse Laursen og Simon Steen-Andersen
Hovedansvarlig: Ditte Rasmussen
Layout: Ditte Rasmussen
Korrektur: Jens Voigt Lund, Malene Møller, Ruth Laursen og Ditte Rasmussen
Oplag: 400 eksemplarer

Læs Autograf online

autograf@aut.dk

Redaktion v. Ditte Rasmussen, Falstersgade 10, 1. tv., 8000 Århus C,
tlf. 86 76 16 70

Abonnement v. Hjarne Fessel, Sølystgade 23, 3., 8000 Århus C,
tlf. 86 19 74 89