17.07.18 - Xenia Xamanek Lopez / Aarhus Artspace Dag 15

Aarhus Artspace Dag 15 – Den 17. Juli 2018 kl 15 – 19
Xenia Xamanek Lopez kurateret af Aarhus Unge Tonekunstnere

Xenia vil præsentere et værk der behandler emner som intimitet og distance. Der sættes fokus på relationerne mellem kroppe, genstande, rumligheder og bevidstheder på tværs af afstande og tider, og de situationer der opstår, når elementer mødes i en særlig intensitet, hvor fysisk nærvær, eller tidslig synkroni, ikke nødvendigvis er en præmis for intime/intimiderende oplevelser.

Aarhus Artspace

Vestergade 62, 8000 Aarhus C

Gratis entré

AUT er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Dansk Komponist Forenings Produktionspulje, KODA’s kulturelle midler og Musikpuljen i Aarhus Kommune.