26.04.18 - Formandsskifte i AUT

Efter årets generalforsamling er der blevet konstitueret en ny bestyrelse i AUT – Aarhus Unge Tonekunstnere. Foreningen har siden 1966 arrangeret koncerter og begivenheder med fokus på den eksperimenterende musik og lydkunst.

I opstarten i 1960erne var aktiviteterne fokuseret på miljøet omkring komponistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium, men særligt i de sidste par år har foreningen oplevet en opblomstring med flere internationale samarbejdsprojekter.

“Det har været en fornøjelse at være medlem af bestyrelsen i de 10 år, hvor denne udvikling har stået på. Særligt under Line Tjørnhøjs formandskab fra 2011 til sidste år udviklede AUT sig til at være en markant spiller i det danske musikliv med et omfattende internationalt netværk og stærke lokale samarbejder,” siger Allan Gravgaard Madsen, der overtog formandskabet sidste år.

“AUT har altid været et sted, hvor der har været kort vej fra tanke til handling, men hvor den kunstneriske kvalitet var i fokus. Det har jeg lært utroligt meget af. Det er derfor både vemodigt, men også helt rigtigt at slippe tøjlerne nu, hvor der står et nyt hold parat til at tage over,” siger Allan Gravgaard, der dog beholder tilknytningen til Aarhus. Han er for nylig blevet udnævnt som kunstnerisk leder for Århus Sinfonietta og fra den kommende sæson tiltræder han officielt som huskomponist ved Aarhus Symfoniorkester.

Valget som ny formand faldt på musikeren og komponisten Frederik Sakham Jalving Lomborg. Udover at have siddet i AUT’s bestyrelse de sidste 3 år, så er han særdeles aktiv indenfor samtidsmusikken på den europæiske scene. Blandt andet samarbejder han netop nu med den franske komponist François Sarhan om et koncertprojekt i Paris.

“Efter nogle års bestyrelsesarbejde under nogle dygtige og inspirerende formænd, glæder jeg mig til at videreføre AUT’s visioner om at udbrede og udvikle samtidsmusik og lydkunst med udgangspunkt i Aarhus,” siger den nyvalgte formand Frederik Sakham.

Frederik Sakham ser et stort potentiale i den tendens, der er i tiden, hvor rollerne imellem musiker og komponist udviskes. Flere klassiske musikere er begyndt at komponere og indgår på lige fod med komponisten. Han udtaler:

“Som formand for AUT vil jeg især gerne arbejde for at udvikle en platform, hvor unge skabende musikere får mulighed for udforske deres potentiale samtidig med de får et indblik i hvad der foregår på den internationale scene.”

·:·:·:·:·:·:·

AUT’s bestyrelse pr. 26. april 2018:
Frederik Sakham Jalving Lomborg, formand
Anna Jalving
Lil Lacy
Loïc Destremau
Magnus Plejdrup Langgaard Møller
Sofie Gerup og Lauge Dideriksen, suppleanter

·:·:·:·:·:·:·

Læs tidsskriftet SEISMOGRAFs store fokus om AUT i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum i 2016 her

eller find os her: aut.dk · facebook · twitter · instagram


Allan Gravgaard Madsen (tv) og Frederik Sakham Jalving Lomborg (th)